Redaktions udvalget

Redaktions udvalget

Udvalget udgiver klubbens blad “Drivtømmer” der udkommer hvert kvartal via mail og hjemmeside

Redaktionen er ansvarlig overfor presseloven og klubbens bestyrelse for bladets indhold.

Bladet vil gennem artikler beskrive klublivet samt anden dykker information af almen interesse for klubbens medlemmer og deres familie.

Formand og ansvarlig for denne side er Thomas Jørgensen