Hjem

Om VSK
Den daglige drift varetages af en række udvalg, som beskæftiger sig med uddannelse, sikkerhed, vedligeholdelse af materiel, udgivelse af klubbladet Drivtømmer, dykkerture, arkæologi- og biologiprojekter samt sociale arrangementer. Endvidere er der en bestyrelse der samler trådene og har det overordnede ansvar. Udvalgene består af medlemmer med interesse og evner for det emne udvalget varetager.
Vi lægger vægt på at medlemmerne yder en indsats for at få det hele til at fungere. Dykning kræver omhyggelig planlægning samt at alt dykker- og sikkerhedsmateriel er 100% fungerende.